XBRL

De afkorting XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language, een open standaard voor het digitaal uitwisselen van financiële gegevens die wordt beheerd door XBRL International. De standaard is op XML gebaseerd en hij wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt. Ook in Nederland maken we gebruik van de standaard.

Met behulp van XBRL kunnen eenvoudig en op een eenduidige manier gegevens worden uitgewisseld tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheidsinstanties. Doordat alle bedrijven die gebruik maken van de standaard dezelfde definities gebruiken, kunnen de gegevens die bij deze definities horen eenvoudig worden verstuurd.

Dataconversie is niet langer nodig en bedrijven die gebruik maken van de standaard kunnen wereldwijd eenvoudig gegevens uitwisselen. Daarbij kan de integriteit van de gegevens worden gecontroleerd en wordt meer transparantie gecreëerd.

XBRL is een raamwerk en het is geen volledige implementatie met inhoud. Niet alle branches en industrieën gebruiken dezelfde terminologie en gegevens en daarom zijn er binnen het raamwerk XBRL verschillende taxonomieën. Elke industrie of branche kan zijn eigen taxonomie maken waarin de zaken die van belang zijn binnen die industrie of branche kunnen worden vastgelegd en gedefinieerd.

Hoewel het bij XBRL vaak voornamelijk over de uitwisseling van gegevens over het internet gaat, is de standaard ook erg geschikt voor het gebruik binnen organisaties. Zo kunnen gegevens tussen verschillende systemen eenvoudig worden uitgewisseld en kunnen rapportages worden gemaakt met informatie die vanuit verschillende bronnen/systemen komt.