XBRL als welkom inzicht in een ondoorzichtige markt

XBRL als welkom inzicht in een ondoorzichtige markt

xbrl-logo plusDat XBRL aan een opmars bezig is behoeft geen betoog. De analytische voordelen zijn terecht veelbesproken. Nu is het dan ook tijd voor een volgende stap. Door de kracht van XBRL is het niet alleen mogelijk tijd en geld te besparen, het is mogelijk complete markten inzichtelijk te maken die traditiegetrouw weinig doorzichtig zijn.

Als voorbeeld kan dienen de Nederlandse telecom markt. Deze markt bestaat uit een klein aantal grote partijen, die dezelfde belangen delen en terughoudend zijn met het bieden van inzicht. Juist het feit dat het aantal partijen beperkt is, maakt het mogelijk met gestructureerde middelen – financiële XBRL rapportage in dit geval – de gehele markt nauwkeurig in kaart te brengen.

Met name de telecom sector maakt een stormachtige ontwikkeling, en verandering, door. Het verdwijnen van oude verdienmodellen en het verschijnen van nieuwe diensten zorgt voor onvoorspelbaarheid. Dit is voor de spelers op deze markt een harde dobber, maar uiteindelijk is het de burger als consument die het gevaar loopt speelbal te worden van oncontroleerbare krachten.

De – theoretische – mogelijkheid om middels XBRL een gehele markt in kaart te brengen levert voor alle betrokken partijen winst op – niet in de laatste plaats winst in de vorm van informatie. Deze winst wordt dan in eerste instantie behaald door de toezichthouders op deze markt. De hoeveelheid desinformatie die als een mist over de markt ligt is tenslotte alleen te bestrijden met concrete data.

Het is niet de taak van deze publicatie om diep op praktijkvoorbeelden in te gaan. Echter, de transitie van een spraak- en berichtenmarkt naar een datamarkt leidt tot prijsstijgingen, Europees debat, en uiteindelijk tot sterk veranderend – en onvoorspelbaar – consumentengedrag. Stijgende abonnementsprijzen, veranderende abonnementsmodellen, kleine spelers die de toestelmarkt, die traditioneel sterk verweven was met de telecomsector, links laten liggen en zich richten op het zogeheten sim only model, en netwerken en frequenties die aan (over)belasting onderhevig zijn en een continue investering nodig maken – het is slechts een beknopte greep uit de ondoorzichtige krachten die op deze markt werken.

Itelecommarketn een dergelijke markt is het voor een toezichthoudende partij cruciaal om feit van fictie te kunnen scheiden. Omdat ondoorzichtigheid misbruik in de hand kan werken is inzicht van cruciaal belang. Totaalanalyses van deze roerige markt met een beperkt aantal spelers zijn binnen handbereik, mits de betrokken partijen meewerken met een omschakeling naar XBRL. Deze medewerking wordt idealiter vanuit de markt gestimuleerd, maar kan indien gewenst van overheidshand wettelijk worden bespoedigd.

Helaas ontbreekt het op dit moment aan case studies binnen vergelijkbare sectoren. Hoewel meer bestaande data de invoering soepeler kan maken, ligt juist hier ook een kans. De Nederlandse telecom markt wordt als zodanig zelf een case studie die niet alleen voor buitenlandse, vergelijkbare sectoren van hoge waarde zal blijken, maar waar Europese consumenten op lange termijn van zullen profiteren. De onderliggende boodschap is dat XBRL in een vergelijkbaar scenario niet slechts ten goede komt van de investeerder, maar helpt om inzicht te bieden in markten waar ondoorzichtigheid risico’s voor álle betrokken partijen met zich meebrengt.

Als laatste dient de opmerking toegevoegd te worden dat bovenstaande niet louter betrekking heeft op de telecom markt. Als voorbeeld is deze sector functioneel, echter, iedere markt waarin het aantal spelers beperkt is kan profiteren van een vergaande XBRL implementatie.