Standard Business Reporting

Standard Business Reporting (of SBR) is de naam die werd gegeven aan een aantal internationale projecten die het voor bedrijven makkelijker moet maken om de administratie te houden en rapportages aan te leveren aan banken en overheden.

In 2004 besloot de Nederlandse regering onder de naam het Nederlandse Taxonomie Project te starten met Standard Business Reporting. Het doel van het project was om met behulp van de internationale standaard XBRL tot een eenvoudig platform te komen voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en de overheidsorganisaties.

De naam van het project werd later veranderd in Standard Business Programma, nadat ook de Australische regering deze naam had gebruikt. Later volgde nog vele andere overheden die met soortgelijke projecten begonnen.

Met behulp van XBRL kunnen definities worden vastgelegd en het kan als een soort van woordenboek worden gebruikt, zodat van alle bedrijven bijvoorbeeld de gegevens X, Y en Z gebruikt worden voor de jaarrekening, terwijl de gegevens M, N en O worden gebruikt voor een kredietrapportage.

De gegevens kunnen dankzij programma’s automatisch worden geselecteerd en bedrijven hoeven niet langer allerlei verschillende formulieren in te vullen of dezelfde gegevens meerdere keren te analyseren. Dit leidt tot een grote kostenbesparing en Nederlandse bedrijven en de overheid kunnen dankzij de vernieuwing volgens schattingen enkele honderden miljoenen euro’s besparen.

Het Standard Business Reporting Programma is momenteel vergevorderd en de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS zullen vanaf volgend jaar beginnen met het inzamelen van gegevens met behulp van XBRL.