Sneller én zorgvuldiger werken dankzij procesoptimalisatie

Sneller én zorgvuldiger werken dankzij procesoptimalisatie

Bij het optimaliseren van informatieverwerking speelt document- en tekstherkenningstechnologie een steeds grotere rol. Een van de meest toonaangevende Nederlandse bedrijven op dit gebied is Davinci. Als specialist op dit gebied ontwerpen zij niet  alleen software die teksten en documenten kan herkennen, maar vooral ook toepassingen met andere software mogelijk maakt. Juist die meerwaarde zorg ervoor dat complete workflows veel sneller, zorgvuldiger en dus efficiënter verlopen.

Davinci

Succes op de hypotheekmarkt

De hiervoor genoemde technieken zijn de laatste jaren succesvol ingezet op bijvoorbeeld de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers zagen uiteraard dat de crisis in de huizenmarkt ook op hun omzet drukte, dus werd er gekeken naar mogelijkheden om daarbinnen efficiënter te kunnen werken.

Ondersteuning van mensenwerk

Dat lukte bijvoorbeeld bij Freo, dat deel uitmaakt van De Lage Landen International. Hierbij werd er vooral gezocht naar optimalisering in het beslisproces over het al dan niet verstrekken van een lening. Dit is een beslissing die door een menselijke expert wordt genomen. Maar met behulp van document- en tekstherkenning kan de informatie die hiervoor nodig is wel sneller geanalyseerd worden. Daarnaast biedt de software ook veel mogelijkheden op het gebied van fraudebestrijding.

Deze technieken zorgen overigens niet alleen voor winst binnen de bedrijven die ze  gebruiken. Ook voor de klant betekent het dat deze doorgaans veel sneller en beter wordt geholpen, waarbij de informatie die men verstrekt zorgvuldiger wordt geanalyseerd.